Henkilöarviointi ja rekrytointi

Huolellisen rekrytointiprosessin avulla varmistat onnistuneen henkilövalinnan. Konsulttimme toteuttavat sinulle koko rekrytointiprosessin avaimet käteen - periaatteella tai avustavat valinnan eri vaiheissa, kuten haastatteluissa ja soveltuvuuden arvioinnissa.

Soveltuvuusarviointi

Henkilövalintaprosessin keskeinen osa on soveltuvuusarviointi, jonka avulla varmistetaan henkilön soveltuvuus haettavaan tehtävään ja tuetaan rekrytointiprosessin onnistumista. Laadukkaan soveltuvuusarvioinnin avulla luodaan myös myönteistä työnantajamielikuvaa. Soveltuvuusarviointi on psykologista erikoisasiantuntemusta vaativaa työtä, josta Odecolla vastaa aina kaksi psykologikonsulttia jokaista hakijaa kohden. Noudatamme toiminnassamme työelämän henkilöarviointia sääteleviä lakeja, hyvää henkilöarviointikäytäntöä sekä psykologien ammattieettisiä sääntöjä. Laaja-alainen ja pitkä kokemuksemme soveltuvuusarviointien tuottamisesta erilaisille organisaatioille auttaa meitä ymmärtämään eri toimialoja ja organisaatioita. Palvelumme perustuvat aina huolelliseen asiakaslähtöiseen organisaatio- ja toimenkuva-analyysiin.

Haastattelupalvelu

Haastattelupalvelussa konsulttimme toteuttavat rekrytointihaastattelut. Haastattelun tarkoitus on tutustua hakijaan, tarkistaa molemminpuolisia tehtävään liittyviä odotuksia sekä tarjota myös hakijalle mahdollisuus esittää kysymyksiä. Haastattelun perusteella konsultti tuo rekrytointipäätöksen tueksi ulkopuolisen asiantuntijanäkemyksen hakijoiden soveltuvuudesta, vahvuuksista ja kehittämiskohteista toimeksiantajalle.

Kokonaisrekrytointi

Kokonaisrekrytointipalvelussa autamme rekrytointitarpeen määrittelyssä ja toteutamme rekrytointiprosessin kaikki vaiheet hakuilmoituksen laadinnasta lopullisen valintasuosituksen tekemiseen. Konsulttimme hoitavat yrityksenne rekrytointiprosessin ammattitaitoisesti ja yrityskuvanne mukaisesti. Kokonaisrekrytointipalvelun avulla voitte keskittyä yrityksenne ydinliiketoimintaan ja varmistatte laadukkaan ja onnistuneen rekrytointiprosessin.